Consultancy

ATK Lasopleidingen & Advies heeft ervaring op veel gebieden.

Niet alleen bieden wij verschillende lasopleidingen aan. Maar als er iets fout gaat in de productie wat dan ?

Eigenlijk zou je er dan graag iemand bij willen hebben die kan helpen de lijnen uit te zetten, het proces bewaakt en een omgeving creëert waar de lassers optimaal presteren en waarbij we de lasproblemen willen voorkomen in de praktijk.

Dan kunnen wij u hierbij ondersteunen door onze jaren lange ervaring op dit gebied en met ons netwerk aan kennis.

Bijvoorbeeld toezicht tijdens de productie. lastoezicht en inspectie kunnen onderdeel uitmaken van de werkzaamheden maar ook het uitvoeren van een lasadvies behoort tot de mogelijkheden. Het doel is om op een zo efficiënt mogelijke manier te voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld door de opdrachtgever.

Lastige lasklus en wilt u advies ?

Neem dan contact op met ATK Lasopleidingen & Advies