Lascoördinatie

De functie van de lascoördinator neemt een steeds belangrijker plek aan op de werkvloer. Het is belangrijk te weten dat de verantwoordelijkheid voor de lascoördinatie uitsluitend ligt bij de fabrikant. Deze moet aan de norm voldoen en moet er dus voor zorgen dat er een lascoördinator wordt aangesteld binnen het bedrijf of worden ingehuurd. Lascoördinatie is essentieel voor het bereiken van de gewenste kwaliteit van het lasproduct, omdat lascoördinatiepersoneel verantwoordelijk is voor de maatregelen m.b.t. de kwaliteit van de lasproductie.

In de EN-ISO 14731 is een basis vastgelegd voor hetgeen de taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator zijn. Voor werken die vallen onder de nieuwe EN 1090 of NEN-EN-ISO 3834 is het inzetten van een juist gekwalificeerde lascoördinator verplicht. De hierboven gegeven eisen ten aanzien van algemene en specifieke opleiding laten duidelijk zien hoe goed de EWF/IIW-opleidingen invulling geven aan de eisen van de ISO 14731, maar er moet nog steeds iets fundamenteels worden gedaan door de werkgever. De in de norm gebruikte term “lascoördinator” is een functie, dat wil zeggen dat het de taak van de werkgever is om vast te stellen of een bepaalde persoon over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikt om de eisen van de functie in te vullen en een persoon als zodanig aan te wijzen door middel van een contract.

Het volstaat niet om iemand aan te stellen op basis van zijn of haar opleiding; het is de geschiktheid voor de specifieke functie in een specifiek bedrijf. Dat betekent dat de materialen, constructiedetails, lasprocessen, enz. zoals gebruikt door het betreffende bedrijf de meest relevante items zijn. Vergeet niet: de norm zegt: “de coördinatie van het laswerk is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de fabrikant”! Een aanstelling als lascoördinator is dus niet overdraagbaar van het ene bedrijf naar het andere, een nieuw contract met de werkgever is dan een vereiste!