Laskwalificatie verlengen

Download hier de brochure Laskwalificatie verlengen

Doel
Een Lasserkwalificatie is twee jaar geldig, mits halfjaarlijks verlengd, wat inhoudt, dat u door middel van onderzoeksrapportage aantoont, dat de lasser nogover de vaardigheid beschikt waarvoor hij gekwalificeerd is. Dit kan doorrapportage van onderzoek te gebruiken van laswerk, wat in het geldigheidsgebiedvan de kwalificatie ligt. Wanneer dit niet aanwezig is, dient u een werkstuk tevervaardigen, wat qua afmeting, materiaal, positie en lasproces in hetgeldigheidsgebied van de kwalificatie ligt, teneinde rapportage te verkrijgen, op basis waarvan de verlenging kan geschieden.

Voor de laatste halfjaarlijkse verlengingstermijn MOET rapportage van zogenaamdvolumetrisch onderzoek (radiografisch) van twee werkstukken, zoals gelast voor deoorspronkelijke kwalificatie worden verkregen. Daarna moet ALLE onderliggenderapportage van de geldigheidsduur van het certificaat met het behaalde certificaatwordt voorgelegd aan een gedelegeerde van de bewuste keuringsinstantie. (DNV,Lloyd’s, TÜV, NIL, etc.) Wanneer e.e.a. in orde wordt bevonden zal hij/zij hetcertificaat doorstempelen, waardoor het wederom twee jaar geldig blijft, mitshalfjaarlijks verlengd.Neem vrijblijvend contact op als u meer wilt weten.

Cursuslocatie
ATK locaties : Friesland,Groningen,Drenthe,Flevoland,Overijssel.
Incompany : Mogelijkheden door heel Noord-Nederland.

Uiteindelijk telt het resultaat.

Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak.

Subsidiemogelijkheden
OOM is het opleidingsfonds van en voor werknemers en bedrijven in de metaalbewerking. Het OOM geeft voorlichting en advies over scholing en draagt financieel bij in de kosten daarvan. Voor een overzicht van de OOM regelingen en subsidies zie www.oom.nl : www.ao-metalektro.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opleidingsadviseur. Telefoon 06-18827620 of mail naar info@atk-lasopleidingen.nl