Visueel lasinspectie

Download hier de brochure Visuelelasinspectie

Cursus inhoud
In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek.

Van groot belang is het visuele onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen.

De opleiding visueel lasinspecteur geeft inzicht in de beoordelingsnorm EN 25817 en leert u deze toe te passen in uw eigen bedrijfssituatie.

Doel van de opleiding is de kennis op het gebied van visuele beoordelingsnormen te vergroten. Door praktisch te oefenen bent u na de opleiding in staat om zelfstandig, met behulp van de juiste meetmiddelen,laswerkstukken visueel te beoordelen.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers en lassersbazen die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk. Uitleg van praktijk maar ook zeker de theorie hierbij.

Cursuslocatie
ATK locaties : Friesland,Groningen,Drenthe,Flevoland,Overijssel.
Incompany : Mogelijkheden door heel Noord-Nederland.

Subsidiemogelijkheden
OOM is het opleidingsfonds van en voor werknemers en bedrijven in de metaalbewerking. Het OOM geeft voorlichting en advies over scholing en draagt financieel bij in de kosten daarvan. Voor een overzicht van de OOM regelingen en subsidies zie www.oom.nl : www.ao-metalektro.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opleidingsadviseur. Telefoon 06-18827620 of mail naar info@atk-lasopleidingen.nl